TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Chưa cập nhật dữ liệu
Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
(12/09/2012)
Tỷ giá ngoại tệ hôm qua
(11/09/2012)
Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra
AUD 21,329.93 21,458.68 21,759.45 21,329.93 21,458.68 21,759.45
USD 20,830.00 20,830.00 20,870.00 20,830.00 20,830.00 20,870.00
CAD 20,976.71 21,167.21 21,463.89 20,976.71 21,167.21 21,463.89
CHF 21,752.89 21,906.23 22,213.26 21,752.89 21,906.23 22,213.26
DKK - 3,548.74 3,612.90 - 3,548.74 3,612.90
EUR 26,406.40 26,485.86 26,857.09 26,406.40 26,485.86 26,857.09
GBP 32,947.75 33,180.01 33,577.84 32,947.75 33,180.01 33,577.84
HKD 2,645.84 2,664.49 2,712.66 2,645.84 2,664.49 2,712.66
INR - 369.62 385.45 - 369.62 385.45
JPY 262.16 264.81 268.53 262.16 264.81 268.53
KRW - 16.78 20.55 - 16.78 20.55
KWD - 73,368.06 74,993.98 - 73,368.06 74,993.98
MYR - 6,674.97 6,768.53 - 6,674.97 6,768.53
NOK - 3,612.45 3,677.77 - 3,612.45 3,677.77
RUB - 598.12 732.43 - 598.12 732.43
SEK - 3,129.31 3,185.88 - 3,129.31 3,185.88
SGD 16,620.79 16,737.96 17,040.59 16,620.79 16,737.96 17,040.59
THB 657.49 657.49 685.64 657.49 657.49 685.64