GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
 

Giá vàng 12-09-2012

Giá vàng 11-09-2012

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 24.310Tăng 26.810Tăng 24.300 26.800
18K 31.940 34.440 31.940 34.440
24K 43.720giảm 45.720 44.220 45.720
SJC10c 45.920 46.220 45.920 46.220
SJC1c 45.920 46.250 45.920 46.250
Giá vàng Hà Nội
SJC 45.920 46.240 45.920 46.240
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 45.920 46.240 45.920 46.240
Giá vàng Nha Trang
SJC 45.910 46.240 45.910 46.240
Giá vàng Cần thơ
SJC 45.920 46.220 45.920 46.220