Giàn năng lượng mặt trời,gian nang luong mat troi,bình nước nóng năng lượng mặt trời,mày nước nóng năng lượng mặt trời giàn năng lượng mặt trời

Hosting | Ten mien | Domain | May chu

Hỗ trợ - Tư vấn

Liên kết Website

Hình ảnh Kỹ thuât

Thông tin tiện ích

Hướng lắp đặt giàn năng lượng mặt trời trên các vị trí lắp đặt khác nhau

Ngày đăng: 13/04/2012, 01:30 am
Hướng lắp đặt giàn năng lượng mặt trời trên các vị trí lắp đặt khác nhau

Việc chọn lựa hướng hấp thụ năng lượng cho giàn nước nóng năng lượng mặt trời . Đó là một trong những yếu tố chính để quyết định khả năng làm ra nước nóng năng lượng mặt trời.


Dù cho vị trí của nhà bạn là lắp đặt giàn nước nóng năng lượng ở trên vị trí mái bằng, mái nghiêng (mái tôn) hoặc mái bê tông dán ngói thì bạn cũng phải nên chọn đúng hướng để gi àn n ăng lu ợng m ặt tr ời hoạt động tốt nhất
Thái Dương Năng

Hướng hấp thụ năng lượng nhiều nhất trong 1 ngày tại Việt Nam là hướng Nam chếch Tây 15 độ. Với vị trí lắp đặt không thuận lợi, các bạn có thể gia cố khung sắt bắt chặt giữa chân thiết bị của giàn năng lượng mặt trời với trần nhà, mái tôn, mái nghiêng bê tông một cách chắc chắn.

Các hoạt động khác
Copyright 2012 giannangluongmattroi.com. All Rights Reserved
Giàn năng lượng mặt trời,gian nang luong mat troi,bình nước nóng năng lượng mặt trời,mày nước nóng năng lượng mặt trời