Giàn năng lượng mặt trời,gian nang luong mat troi,bình nước nóng năng lượng mặt trời,mày nước nóng năng lượng mặt trời giàn năng lượng mặt trời

Hosting | Ten mien | Domain | May chu

Hỗ trợ - Tư vấn

Liên kết Website

Hình ảnh Kỹ thuât

Thông tin tiện ích

Giàn nước nóng năng lượng mặt trời ở vị trí mai nghiêng cao hơn bồn nước inox

Ngày đăng: 13/04/2012, 01:18 am
Giàn nước nóng năng lượng mặt trời ở vị trí mai nghiêng cao hơn bồn nước inox

 

Hiện nay, rất nhiều gia đình xây dựng theo kiến trúc hiện đại là dùng mái bê tông lát gạch (mái thái), mái tôn chống nóng (mái nghiêng).
Như vậy, nguồn nước ở bồn, bể phía dưới đều không thể tự nhiên chảy vào được gi àn n ăng lu ợng m ặt tr ời mà phải dùng bơm hút và đẩy lên và trên bộ năng lượng phải lắp thêm bình phụ để cung cấp nước vào gi àn n ăng l ư ợng m ặt tr ời một cách tự nhiên và đủ áp lực theo tiêu chuẩn
Không được dùng bơm bơm thẳng vào giàn n ăng l ư ợng. Nếu bơm thẳng vào sẽ xảy ra hiện tượng sau : - Vỡ ống chân không của bình năng lượng. - Nguồn nước lạnh đi xuống theo đường ra của bình năng lượng.

http://giannangluongmattroi.com/
Các hoạt động khác
Copyright 2012 giannangluongmattroi.com. All Rights Reserved
Giàn năng lượng mặt trời,gian nang luong mat troi,bình nước nóng năng lượng mặt trời,mày nước nóng năng lượng mặt trời