Giàn năng lượng mặt trời,gian nang luong mat troi,bình nước nóng năng lượng mặt trời,mày nước nóng năng lượng mặt trời giàn năng lượng mặt trời

Hosting | Ten mien | Domain | May chu

Hỗ trợ - Tư vấn

Liên kết Website

Hình ảnh Kỹ thuât

Thông tin tiện ích

Giàn năng lượng mặt trời với bồn nước trên mái bằng

Ngày đăng: 13/04/2012, 06:15 pm
Giàn năng lượng mặt trời với bồn nước trên mái bằng
Theo như hình vẽ bên thì bồn ngang không thể tự cấp nước vào hoặc rất yếu. Các gia đình nên nâng bồn chứa nước lên bằng nhiều cách.
- Đặt nhà cung cấp, sản xuất làm cao chân bồn.
- Xây bể bằng gạch, trụ bê tông.
- Dựng khung sắt cho bồn nước

http://giannangluongmattroi.com/
Với các gia đình có bồn từ 500 L - 5000 L nên nâng cao bồn có cùng mặt bằng với giàn năng lượng mặt trời là từ 0,5 - 1,5 m.
Các hoạt động khác
Copyright 2012 giannangluongmattroi.com. All Rights Reserved
Giàn năng lượng mặt trời,gian nang luong mat troi,bình nước nóng năng lượng mặt trời,mày nước nóng năng lượng mặt trời